Publicaties over onderwijs

Internationale publicaties

2019  Positive social relationships with peers and teachers as moderators of the Big-Fish-Little-Pond Effect, met Franziska Schwabe en Roxanne Korthals.
Learning and Individual Differences, 70:21-29.

2016  “The Healthy Primary School of the Future: Study protocol of a quasi-experimental study”, met Maartje Willeboordse, Maria Jansen, Simone van den Heijkant, Andrew Simons, Bjorn Winkens, Renate de Groot, Nina Bartelink, Stef Kremers, Patricia van Assema, Hans Savelberg, Elise de Neubourg, Lex Borghans, Karien Coppens, Renate Dietvorst, Rankie ten Hoopen, Fons Coomans, Saskia Klosse, Martien Conjaerts, Marije Oosterhoff, Manuela Joore, Isabel Ferreira, Peter Muris, Hans Bosma, Henna Toppenberg, en Onno van Schayck.
BMC Public Health, 16(1).

2016  Does the teacher beat the test? The additional value of teacher assessment in predicting student ability, met Eva Feron en Bas Ter Weel.
De Economist, 164(4):391-418.

2016 Experimentalism in Dutch education policy: Experiences and lessons learnt, met Lex Borghans en Inge de Wolf.
In OECD, Governing education in a complex world, Paris: OECD.

2015 The socioeconomic patterning of perceived stress and hair cortisol in Dutch 10-12 year olds, met Hans Bosma, Bart Golsteyn, Danielle Groffen, Tobias Stalder, Elena Syurina, Lex Borghans en Frans Feron.
International Journal of Public Health and Epidemiology, 2015;4(8):195-197.

2014  Gender gaps in primary school achievement: A decomposition into endowment and returns to IQ and non-cognitive factors, met Bart Golsteyn.
Economics of Education Review, 41: 176-187.

2013 Why do low-educated workers invest less in further training?, met Didier Fouarge en Andries de Grip.
Applied Economics, 45(18): 2587-2601.

Nationale publicaties

2019  VWO, of toch naar de HAVO?, met Ron Diris en Marjolein Muskens.
Didactief Online, 3 september 2019.

2018  Sociale ongelijkheid in het onderwijs is hardnekkig, met Lex Borghans en Ron Diris.
Economisch Statistische Berichten, vol. 103. pp.540-543. (Ook gepubliceerd in Didactief Online, 7 januari 2019.)

2017  Onderwijsplannen van de nieuwe regering: kansen, meten en proberen, met Lex Borghans.
TPE Digitaal, vol 11(3), pp. 1-5, 2017.

2017 Samen onderzoeken en leren: onderzoekssamenwerking tussen onderwijspraktijk, wetenschap en beleid, met Esmee Jonk, Raoul Haenbeukers, Olaf van Egdom, Guido Timmermans, Henk Janssen en Gerlach van Wersch.
SchoolManagement totaal, September 2017, pp28-31.

2017 Armoede maakt verschil, met Esmee Jonk en Inge de Wolf.
Didactief, 16 juni 2017.

2017 Gelijke kansen op excellentie, met Tyas Prevoo en Lex Borghans.
Didactief, 3 mei 2017.

2016 Lessen uit experimenten in onderwijsbeleid, met Lex Borghans en Inge de Wolf.
Economisch Statistische Berichten, 101 (4732), pp280-281.

2016  Limburg wil Duits behouden, met Lex Borghans, Raoul Haenbeukers, Roxanne Korthals en Anne Schepers.
Didactief Online, 19 januari 2016

2015  Bij twijfel opwaarts, met Roxanne Korthals en Lex Borghans.
Didactief, 30 april 2015

2014  Van basisschool naar middelbare school: hoe bepalen wat een leerling kan?.
Cascade, Magazine of Stichting Cosmicus, 11(28): 22-23.

2014  Een nieuw curriculum voor de middelbare school, met Lex Borghans.
Statistische Berichten, 99(4692): 516-519. (pdf)

2014  Opbrengstgericht werken.
In Lex Borghans, Ruud Klarus en Ib Waterreus, Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de onderwijseconomie, Den Haag: Boom/Lemma.

2013  Eindtoets PO: De vreugde van het onderwijs, met Lex Borghans.
Didactief Online, 3 september.

Rapporten

2015  Does the teacher beat the test? The additional value of teacher assessment in predicting student ability, met Eva Feron en Bas Ter Weel.
IZA Discussion paper no. 8768, Institute of Labour Studies: Bonn; CPB Discussion paper no. 300, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis: Den Haag; Working paper Academische Werkplaats Onderwijs, Universiteit Maastricht.

2015  Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties?, met Eva Feron.
Eindrapport project OnderwijsBewijs, Maastricht University School of Business and Economics, 2015.

2014  Gender gaps in primary school achievement: A decomposition in endowments and returns to IQ and non-cognitive factors, met Bart Golsteyn.
IZA Discussion Paper no. 8201, Institute of Labour Studies: Bonn.

2011  Een schets voor een adaptieve toets voor het funderend onderwijs, met Lex Borghans.
Notitie voor Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, School of Business and Economics, Universiteit Maastricht.

2011  Leerlingen in het voortgezet onderwijs: Wie zitten daar? Hoe zitten ze in hun vel? Hoe slim zijn ze?.
Kaans rapporten K04201102-K04201104, School of Business and Economics, Universiteit Maastricht.

2011  Onderzoek onder leerlingen in het voortgezet onderwijs: Waarom? Hoe?.
Kaans Rapport K04201101, School of Business and Economics, Universiteit Maastricht.

2010  Why do low-educated workers invest less in further training?, met Didier Fouarge en Andries de Grip.
IZA Discussion paper no. 5180, Institute of Labour Studies: Bonn.(lezen)

2009  Prikkels voor postinitiele scholing van laagopgeleiden,  met Didier Fouarge en Andries de Grip.
Report written for ECBO, Expertisecentum beroepsonderwijs, Hertogenbosch. (lezen)

Blogs

2016  Eindtoets en IQ geen goed ijkpunt voor niveau leerlingen, met Lex Borghans.
Op economie.nl, 26 mei. (lezen)

2016  10 redenen waarom zowel het schooladvies als de eindtoets belangrijk zijn voor de plaatsing van een leerling, met Lex Borghans.
Op economie.nl, 31 mei. (lezen)

2014  Valorisatie nieuwe stijl: van bij de praktijk naar in de praktijk, met Karien Coppens en Maartje van de Bovenkamp-Janssen.
Op rathenau.nl, 17 juli. (lezen)

%d bloggers liken dit: