Publications on education

International 

Who are the low educational achievers? An analysis in relation to gender, emotional stability and conscientiousness
Caroline Wehner & Trudie Schils
Applied Economics, accepted for publication

When academic achievement (also) reflects personality: Using the Personality-Achievement-Saturation-Hypothesis (PASH) to explain differential associations between achievement measures and personality traits
Nicholas Hubner, Marion Spengler, Benjamin Nagengast, Lex Borghans, Trudie Schils & Ulrich Trautwein
Journal of Educational Psychology, accepted for publication

A randomized field experiment using self-reflection on school behavior to help students in secondary school reach their performance potential
Eva Feron & Trudie Schils
Frontiers in psychology – Personality and Social Psychology, 11(1356), 1-18 [link]

Positive social relationships with peers and teachers as moderators of the Big-Fish-Little-Pond Effect
Franziska Schwabe, Roxanne Korthals & Trudie Schils
Learning and Individual Differences, 70:21-29, 2019 [link]

The Healthy Primary School of the Future: Study protocol of a quasi-experimental study
Maartje Willeboordse, Maria Jansen, Simone van den Heijkant, Andrew Simons, Bjorn Winkens, Renate de Groot, Nina Bartelink, Stef Kremers, Patricia van Assema, Hans Savelberg, Elise de Neubourg, Lex Borghans, Trudie Schils, Karien Coppens, Renate Dietvorst, Rankie ten Hoopen, Fons Coomans, Saskia Klosse, Martien Conjaerts, Marije Oosterhoff, Manuela Joore, Isabel Ferreira, Peter Muris, Hans Bosma, Henna Toppenberg, & Onno van Schayck
BMC Public Health, 16(1), 2016 [link]

Does the teacher beat the test? The additional value of teacher assessment in predicting student ability
Eva Feron, Trudie Schils & Bas Ter Weel
De Economist, 164(4):391-418, 2016 [link]

Experimentalism in Dutch education policy: Experiences and lessons learnt
Lex Borghans, Trudie Schils & Inge de Wolf
In OECD, Governing education in a complex world, Paris: OECD, 2016

The socioeconomic patterning of perceived stress and hair cortisol in Dutch 10-12 year olds
Hans Bosma, Bart Golsteyn, Danielle Groffen, Trudie Schils, Tobias Stalder, Elena Syurina, Lex Borghans en Frans Feron
International Journal of Public Health and Epidemiology, 2015;4(8):195-197, 2015

Gender gaps in primary school achievement: A decomposition into endowment and returns to IQ and non-cognitive factors
Bart Golsteyn & Trudie Schils
Economics of Education Review, 41: 176-187, 2014 [link]

Why do low-educated workers invest less in further training?
Didier Fouarge, Trudie Schils & Andries de Grip
Applied Economics, 45(18): 2587-2601, 2013 [link]

National

Schoolprestaties Limburgse basisschoolleerlingen door eerste lockdown flink geraakt
Olga Meshcheriakova, Lex Borghans, Raoul Haenbeukers & Trudie Schils
Economisch Statistische Berichten, December 2020

Scholen dicht, prestaties gedaald
Olga Meshcheriakova, Lex Borghans, Raoul Haenbeukers & Trudie Schils
Didactief, December 2020

Een plusklas voorkomt onderpresteren in het voortgezet onderwijs
Djoerd de Graaf, Trudie Schils, Henri Bussink & Desiree Houkema
Economisch Statistische Berichten, October 2020

Wat is de invloed van dialect op schoolprestaties?
Leonie Cornips, Elma Blom, Jos Feron & Trudie Schils
Beter begeleiden, May 2020

VWO, of toch naar de HAVO?
Ron Diris, Marjolein Muskens & Trudie Schils
Didactief Online, 3 september 2019 [link]

Sociale ongelijkheid in het onderwijs is hardnekkig
Lex Borghans, Ron Diris & Trudie Schils
Didactief Online, 7 januari 2019 [link]
Economisch Statistische Berichten, vol. 103. pp.540-543, 2018

Onderwijsplannen van de nieuwe regering: kansen, meten en proberen
Lex Borghans & Trudie Schils
TPE Digitaal, vol 11(3), pp. 1-5, 2017 [pdf]

Samen onderzoeken en leren: onderzoekssamenwerking tussen onderwijspraktijk, wetenschap en beleid
Esmee Jonk, Trudie Schils, Raoul Haenbeukers, Olaf van Egdom, Guido Timmermans, Henk Janssen & Gerlach van Wersch
SchoolManagement totaal, pp28-31, september 2017 [pdf]

Armoede maakt verschil
Esmee Jonk, Trudie Schils & Inge de Wolf
Didactief, 16 juni 2017

Gelijke kansen op excellentie
Lex Borghans, Tyas Prevoo & Trudie Schils
Didactief, 3 mei 2017 [pdf]

Lessen uit experimenten in onderwijsbeleid
Lex Borghans, Trudie Schils & Inge de Wolf
Economisch Statistische Berichten, 101 (4732), pp280-281, 2016 [pdf]

Limburg wil Duits behouden
Lex Borghans, Raoul Haenbeukers, Roxanne Korthals, Anne Schepers & Trudie Schils
Didactief Online, 19 januari 2016 [pdf]

Eindtoets en IQ geen goed ijkpunt voor niveau leerlingen
Lex Borghans & Trudie Schils
Economie.nl, 26 mei 2016

10 redenen waarom zowel het schooladvies als de eindtoets belangrijk zijn voor de plaatsing van een leerling
Lex Borghans & Trudie Schils
Economie.nl, 31 mei 2016 [pdf]

Bij twijfel opwaarts
Roxanne Korthals, Trudie Schils & Lex Borghans
Didactief, 30 april 2015 [pdf]

Valorisatie nieuwe stijl: van bij de praktijk naar in de praktijk
Karien Coppens, Trudie Schils & Maartje van de Bovenkamp-Janssen.
Rathenau.nl, 17 juli 2014 [pdf]

Van basisschool naar middelbare school: hoe bepalen wat een leerling kan?
Trudie Schils
Cascade, Magazine of Stichting Cosmicus, 11(28): 22-23, 2014 [pdf]

Een nieuw curriculum voor de middelbare school
Lex Borghans & Trudie Schils
Economisch Statistische Berichten, 99(4692): 516-519, 2014 [pdf]

Opbrengstgericht werken
Trudie Schils
In Lex Borghans, Ruud Klarus en Ib Waterreus, Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de onderwijseconomie, Den Haag: Boom/Lemma, 2014

Eindtoets PO: De vreugde van het onderwijs
Lex Borghans & Trudie Schils
Didactief Online, 3 september, 2013 [pdf]

Reports

Educational achievement and gender differences: the role of the interaction between emotional stability and conscientiousness
Caroline Wehner & Trudie Schils
ROA Research Memorandum 2019/5, Maastricht: ROA, 2019 [pdf]

The heterogeneous effects of early track assignment on cognitive and non-cognitive skills
Maria Cotofan, Ron Diris & Trudie Schils
Tinbergen Institute Discussion paper no. 2019-038, Rotterdam: Tinbergen Institute, 2019 [pdf]

Decomposing achievement test scores into measures of cognitive and noncognitive skills
Lex Borghans & Trudie Schils
SSRN Working Paper Series, 2018 [pdf]

De rol van non-cognitieve vaardigheden bij kansenongelijkheid in het onderwijs
Marjolein Muskens, Lex Borghans, Lin Rouvroye & Trudie Schils
Beleidsrapport voor Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 2018

Voortijdig schoolverlaten in Zuid-Limburg: Analyse van risicofactoren
Ron Diris & Trudie Schils
Onderzoeksrapport voor Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg en Bureau Voortijdig SchoolVerlaten RMC39, Maastricht: Educatieve Agenda Limburg, 2017

Does the teacher beat the test? The additional value of teacher assessment in predicting student ability
Eva Feron, Trudie Schils & Bas Ter Weel
IZA Discussion paper no. 8768, Institute of Labour Studies: Bonn; CPB Discussion paper no. 300, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis: Den Haag [pdf]

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties?
Eva Feron & Trudie Schils
Eindrapport project OnderwijsBewijs, Maastricht University School of Business and Economics, 2015 [pdf]

Gender gaps in primary school achievement: A decomposition in endowments and returns to IQ and non-cognitive factors
Bart Golsteyn & Trudie Schils
IZA Discussion Paper no. 8201, Institute of Labour Studies: Bonn, 2014 [pdf]

Een schets voor een adaptieve toets voor het funderend onderwijs 
Lex Borghans & Trudie Schils
Notitie voor Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, School of Business and Economics, Universiteit Maastricht, 2011 [pdf]

Leerlingen in het voortgezet onderwijs: Wie zitten daar? Hoe zitten ze in hun vel? Hoe slim zijn ze?
Trudie Schils
Kaans rapporten K04201102-K04201104, School of Business and Economics, Universiteit Maastricht, 2011 [pdf1, pdf2, pdf3]

Onderzoek onder leerlingen in het voortgezet onderwijs: Waarom? Hoe?
Trudie Schils
Kaans Rapport K04201101, School of Business and Economics, Universiteit Maastricht, 2011 [pdf]

Why do low-educated workers invest less in further training?
Didier Fouarge, Trudie Schils & Andries de Grip
IZA Discussion paper no. 5180, Institute of Labour Studies: Bonn, 2010 [pdf]

Prikkels voor postinitiele scholing van laagopgeleiden
Didier Fouarge, Trudie Schils & Andries de Grip
Report written for ECBO, Expertisecentum beroepsonderwijs, Hertogenbosch, 2009 [pdf]

Volg me op Twitter

%d bloggers liken dit: