Over mij

blogtoets

Als kind had ik al een onderzoekende houding en loste ik graag puzzeltjes op

Ik werk als onderwijseconoom bij de vakgroep algemene economie aan de Maastricht University School of Business and Economics. Het onderzoek in onze onderzoeksgroep onderwijseconomie is geïnspireerd op de gedachte dat het onderwijs alleen verbeterd kan worden door een goede samenwerking tussen onderwijsveld, onderwijsbeleid en onderwijsonderzoek. Een eerste stap is het op een systematische manier verzamelen van informatie over de prestaties van leerlingen en scholen. Veel van deze informatie zit al in de schooladministratie of het leerlingvolgsysteem, maar daar waar nodig wordt dit aangevuld met vragenlijsten of toetsen. De tweede stap is dan samen met het onderwijsveld in dialoog gaan over de verkregen informatie. Wat betekent deze informatie? Wat zijn de sterke en zwakke punten van de school of de leerlingen? Waar is ruimte voor verbetering? Op basis van de dialoog ontwikkelen we, opnieuw samen met het veld, experimentele studies waarmee de determinanten van leerling- en schoolprestaties in beeld kunnen worden gebracht. Door de nauwe samenwerking tussen onderwijsveld en onderwijsonderzoek ontstaat onderzoek dat aansluit bij de onderwijspraktijk maar dat ook wetenschappelijk gewaarborgd is. Alleen op deze manier kan het onderwijs worden verbeterd.

In mijn onderzoek richt ik mij op de analyse van leerling- en schoolprestaties. Ik ben met name geïnteresseerd in de rol en de beperkingen van toetsen als een maatstaf voor dergelijke prestaties.  Wat is de voorspellende waarde van toetsen en adviezen van leerkrachten? In hoeverre spelen sociaal-emotionele vaardigheden een rol bij toetsen of de prestatiebeoordeling van leerlingen? Welke sociaal-emotionele vaardigheden zijn belangrijk en hoe kunnen we deze beoordelen? Wat is de rol van de sociaal-economische achtergrond van de leerlingpopulatie als het gaat om het meten van schoolprestaties? Deze en andere vragen wil ik in mijn onderzoek beantwoorden.

Zelf geef ik ook les en coördineer ik diverse vakken binnen onze master economics. Ik focus daarbij op een analyses van de economie van alledag, ofwel de economie die je niet op de financiële pagina’s van de krant vindt. Dit behelst de prestaties van scholen, arbeidsparticipatie van ouderen, frauderende bedrijven, de files op de snelwegen, maar ook de huwelijksmarkt en scheidingen. Geïnspireerd door alledaagse zaken, worden deze sociale vraagstukken geanalyseerd vanuit zowel een theoretisch als een empirisch perspectief. Dit levert belangrijke inzichten op die nodig zijn om te kunnen komen tot goed beleid. Binnen onze master bieden we studenten zowel theoretische als empirische vakken zodat ze zelf leren om de sociale vraagstukken te analyseren en te zien hoe economische krachten menselijk gedrag beïnvloedt.

Als ik niet aan het werk ben, loop ik regelmatig rond met een fotocamera. Ik hou ervan om details in me op te nemen en die vast te leggen. In de natuur, maar ook op straat. Ook hou ik van toeren in een van onze oldtimers en op meetings met andere liefhebbers praten. Natuurlijk maak ik daar ook graag weer foto’s van. Enkele van de foto’s die ik  maak, toon ik op mijn website hier. Meer foto’s zijn te vinden op mijn instagram pagina.

me photographer

%d bloggers liken dit: