Wat schrijf ik zoal?

Recente publicaties

2016  “The Healthy Primary School of the Future: Study protocol of a quasi-experimental study”, with Maartje Willeboordse, Maria Jansen, Simone van den Heijkant, Andrew Simons, Bjorn Winkens, Renate de Groot, Nina Bartelink, Stef Kremers, Patricia van Assema, Hans Savelberg, Elise de Neubourg, Lex Borghans, Karien Coppens, Renate Dietvorst, Rankie ten Hoopen, Fons Coomans, Saskia Klosse, Martien Conjaerts, Marije Oosterhoff, Manuela Joore, Isabel Ferreira, Peter Muris, Hans Bosma, Henna Toppenberg, and Onno van Schayck.
BMC Public Health, 16(1).

2016  Does the teacher beat the test? The additional value of teacher assessment in predicting student ability, met Eva Feron and Bas Ter Weel.
De Economist, 164(4):391-418.

2016 Experimentalism in Dutch education policy: Experiences and lessons learnt, met Lex Borghans en Inge de Wolf.
In OECD, Governing education in a complex world, Paris: OECD.

2016  Limburg wil Duits behouden, met Lex Borghans, Raoul Haenbeukers, Roxanne Korthals en Anne Schepers.
Didactief Online, 19 januari 2016

2015 The socioeconomic patterning of perceived stress and hair cortisol in Dutch 10-12 year olds, met Hans Bosma, Bart Golsteyn, Danielle Groffen, Trudie Schils, Tobias Stalder, Elena Syurina, Lex Borghans en Frans Feron.
International Journal of Public Health and Epidemiology, 2015;4(8):195-197.

 

Alle publicaties

Internationale publicaties

2016  “The Healthy Primary School of the Future: Study protocol of a quasi-experimental study”, with Maartje Willeboordse, Maria Jansen, Simone van den Heijkant, Andrew Simons, Bjorn Winkens, Renate de Groot, Nina Bartelink, Stef Kremers, Patricia van Assema, Hans Savelberg, Elise de Neubourg, Lex Borghans, Karien Coppens, Renate Dietvorst, Rankie ten Hoopen, Fons Coomans, Saskia Klosse, Martien Conjaerts, Marije Oosterhoff, Manuela Joore, Isabel Ferreira, Peter Muris, Hans Bosma, Henna Toppenberg, and Onno van Schayck.
BMC Public Health, 16(1).

2016  Does the teacher beat the test? The additional value of teacher assessment in predicting student ability, met Eva Feron and Bas Ter Weel.
De Economist, 164(4):391-418.

2016 Experimentalism in Dutch education policy: Experiences and lessons learnt, met Lex Borghans and Inge de Wolf.
In OECD, Governing education in a complex world, Paris: OECD.

2015 The socioeconomic patterning of perceived stress and hair cortisol in Dutch 10-12 year olds, met Hans Bosma, Bart Golsteyn, Danielle Groffen, Tobias Stalder, Elena Syurina, Lex Borghans and Frans Feron.
International Journal of Public Health and Epidemiology, 2015;4(8):195-197.

2015 Non-standard employment patterns across occupations in the Netherlands, met Anne Gielen.
In Eichhorst, W. and Marx, P. (Eds.), Non-standard employment in post-industrial labour markets : an occupational perspective, Cheltenham: Edward Elgar, Chapter 3: 52-89.

2014  Gender gaps in primary school achievement: A decomposition into endowment and returns to IQ and non-cognitive factors, met Bart Golsteyn.
Economics of Education Review, 41: 176-187.

2013 Why do low-educated workers invest less in further training?, met Didier Fouarge, Andries de Grip.
Applied Economics, 45(18): 2587-2601.

2010 Sectoral variation in collectively agreed employment protection: evidence from Dutch flexicurity, met Hester Houwing.
European Journal of Industrial Relations, 16(2): 137-152.

2009 The labour market triangle: Employment protection, unemployment compensation and activation in Europe, met Paul de Beer.
Cheltenham: Edward Elgar.

2009 The effects of early retirement incentives on the training participation of older workers, met Didier Fouarge.
Labour, 23:85-109.

2008 Early retirement in Germany, the Netherlands and the United Kingdom: a longitudinal analysis of individual factors and institutional regimes.
European Sociological Review, 24(3): 315-329.

2005  Early Retirement Patterns in Europe, A Comparative Panel Study.
PhD. Thesis Tilburg University, Amsterdam: Dutch University Press.

2004 Labour Market Mobility Patterns, met Ruud Muffels.
In Berthoud, R. and Iacovou, M. Social Europe: Living Arrangements and Welfare States, Edward-Elgar.

 

Nationale publicaties

2016  Limburg wil Duits behouden, met Lex Borghans, Raoul Haenbeukers, Roxanne Korthals en Anne Schepers,
Didactief Online, 19 januari 2016

2014  Van basisschool naar middelbare school: hoe bepalen wat een leerling kan?.
Cascade, Magazine of Stichting Cosmicus, 11(28): 22-23.

2014  Een nieuw curriculum voor de middelbare school, met Lex Borghans.
Statistische Berichten, 99(4692): 516-519. (pdf)

2014  Opbrengstgericht werken.
In Borghans, L., Klarus, R. en Waterreus, I., Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de onderwijseconomie, Den Haag: Boom/Lemma.

2013  Eindtoets PO: De vreugde van het onderwijs, met Lex Borghans.
Didactief Online, 3 september.

2009  Flexicurity in Nederlandse cao’s: een strategie om de arbeidsparticipatie te verhogen?, met Hester Houwing.
TPEdigitaal, 3 (2): 126-141.

2009  Wie zorgt voor Zekerheid?, met Paul de Beer, Marcel Hoogenboom en Lucy Kok.
Den Haag: SDU.

2009  Crisis op de arbeidsmarkt.
Zeggenschap, maart: 6-8.

2009  Pensioenprikkels en arbeidsmarktparticipatie van oudere werknemers.
Economisch Statische Berichten, bijdrage Arbeidsmarkt Statistiek, jrg 94, nr.4555, p. 144.

2008 Flexicurity en de Gouden driehoek, met Paul de Beer.
Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken,  24(4): 363-380.

2008  Concurrentie tussen arbeidsmarktparticipatie en maatschappelijke participatie, met Ronald Dekker, Didier Fouarge.
Economisch Statistische Berichten, 93(4538): pp. 404-407.

2007  Enkele overwegingen omtrent evenwicht in het ontslagrecht en de arbeidsmarkt, met Ferdinand Grapperhaus.
Sociaal Recht, November: 351-358. (Lees meer)

2007  Participatietop of participatieflop, met Anne Gielen.
Economisch Statistische Berichten, 92(4514): 438-439. (Lees meer)

2007  Ontslagbescherming in CAOs.
Economisch Statistische Berichten, 92(4509): 274-276. (Lees meer)

2006  Vervroegde uittreding: determinanten en inkomensgevolgen, met Bart Huynen en Didier Fouarge.
In Ester, P. en Muffels, R. (eds.), Dynamiek en levensloop: Arbeidsmarkt in Transitie. OSA, Tilburg.

2006  Vervroegd pensioen in Europa.
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 22(2): 109-125. (Lees meer)

2004  Vervroegd uittreden of doorwerken?, met Bart Huynen en Didier Fouarge.
Sociaal-Economische Trends 2004-III, CBS, Voorburg/Heerlen, p.41-49. (Lees meer)

2000  Ontwikkelingseconomie en de straatkinderen van Rio de Janeiro.
Defacto, Studievereniging Efact, Katholieke Universiteit Tilburg. (Lees meer)

Rapporten

2016  Personality and mental health: The role and substitution effect of emotional stability and conscientiousness, met Caroline Wehner and Lex Borghans.
IZA Discussion Paper no. 10337, Institute of Labour Studies: Bonn.

2015  Does the teacher beat the test? The additional value of teacher assessment in predicting student ability, met Eva Feron en Bas Ter Weel.
IZA Discussion paper no. 8768, Institute of Labour Studies: Bonn; CPB Discussion paper no. 300, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis: Den Haag; Working paper Academische Werkplaats Onderwijs, Universiteit Maastricht.

2014  Gender gaps in primary school achievement: A decomposition in endowments and returns to IQ and non-cognitive factors, met Bart Golsteyn.
IZA Discussion Paper no. 8201, Institute of Labour Studies: Bonn.

2014  Non-standard employment patterns in the Netherlands, met Anne Gielen.
IZA Policy Paper no. 77, Institute of Labour Studies: Bonn.

2011  Een schets voor een adaptieve toets voor het funderend onderwijs, met Lex Borghans.
Notitie voor Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, School of Business and Economics, Universiteit Maastricht.

2011  Leerlingen in het voortgezet onderwijs: Wie zitten daar? Hoe zitten ze in hun vel? Hoe slim zijn ze?.
Kaans rapporten K04201102-K04201104, School of Business and Economics, Universiteit Maastricht.

2011  Onderzoek onder leerlingen in het voortgezet onderwijs: Waarom? Hoe?.
Kaans Rapport K04201101, School of Business and Economics, Universiteit Maastricht.

2010  Why do low-educated workers invest less in further training?, met Didier Fouarge, Andries de Grip.
IZA Discussion paper no. 5180, Institute of Labour Studies: Bonn.

2010  Exit baan voor het leven.
Bookreviews (Chung (2009), Flexicurity for whom; Jorgensen & Kongshoj Madsen (2007), Flexicurity and beyond; Muffels (2008), Flexicurity and employment security in Europe), Socialisme en Democratie, jaargang 67, nummer 3.

2009  From policy to practice: Assessing sectoral flexicurity in the Netherlands, met Hester Houwing.
AIAS Working paper no. 68, Amsterdam Institute of Advanced Labour Studies: Amsterdam.

2009  Prikkels voor postinitiele scholing van laagopgeleiden,  met Didier Fouarge en Andries de Grip.
Report written for ECBO, Expertcentre for Vocational Education, ’s Hertogenbosch.

2008  Training older workers. Does it help make them work longer?,  met Didier Fouarge.
OSA-publication A230, OSA: Tilburg.

2007  Does it matter who takes responsibility? The distribution of responsibility for social security and labour market policy in five countries, met Paul de Beer.
AIAS Working Paper no. 57, Amsterdam Institute of Advanced Labour Studies: Amsterdam.

2007  Employment protection in collective labour agreements.
AIAS Working Paper no. 56, Amsterdam Institute of Advanced Labour Studies: Amsterdam.

2007  Distribution of responsibility for social security and labour market policy: country study the Netherlands.
AIAS Working Paper no. 49, Amsterdam Institute of Advanced Labour Studies: Amsterdam.

2007  The new trade union: another 100 years?, met Roos van Os van den Abeelen.
Conference Report, AIAS, Amsterdam.

2007  Activation and social exclusion in the Netherlands.
Paper prepared for the Friedrich Ebert Stiftung, Bonn.

2007  Book review on Dornan, P., Delivering benefits in old age: the take-up of the Minimum Income Guarantee.
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, vol. 38, pp.157.

2006  Early retirement patterns in Germany, the Netherlands and the United Kingdom.
AIAS Working Paper no. 44, Amsterdam Institute of Advanced Labour Studies: Amsterdam.

2006  Loon en werk na werkloosheid, met Didier Fouarge en Marcel Kerkhofs.
OSA-publication A221, OSA: Tilburg.

2004  To retire or continue working? An analysis of the early retirement behaviour of Dutch workers, met Didier Fouarge en Bart Huynen.
OSA-publication A207, Tilburg.

2003  The Ageing Workforce and Labour Market Mobility: Do Mobility Patterns Differ Between Age Groups and Welfare Regimes?, met Ruud Muffels
European Panel Analysis Group Working Paper no. 44, Institute for Social and Economic Research, University of Essex.

Blogs

2014  Karien Coppens, Maartje van de Bovenkamp-Janssen, Trudie Schils, “Valorisatie nieuwe stijl: van bij de praktijk naar in de praktijk”, guest blog at weblog of Rathenau Institute (valorisatie.wordpress.com), 17 juli.

2006  “Voorjaar in Nederland”
Column in AIAS nieuwsbrief, jrg 8, p.12.