Opbrengstgericht werken

Gebruik van toetsgegevens op scholen

Er zijn veel manieren om opbrengsten in het onderwijs in kaart te brengen. Het blijkt echter ook veel gepuzzel over wat er met de informatie in de systemen eigenlijk allemaal kan. […]

Opbrengstgericht werken in het onderwijs

Opbrengstgericht werken is meer dan alleen het toetsen en meten van de prestaties van leerlingen. Het is het fomuleren van heldere doelen, toetsing en dialoog. […].