Over mijn werk

Hoogleraar onderwijseconomie

Ik werk als hoogleraar onderwijseconomie bij de vakgroep MILE (Macro International and Labour Economics) van de School of Business and Economics (SBE) aan de Universiteit Maastricht. Binnen die functie doe ik, naast mijn onderwijs en onderzoek, allerlei verschillende dingen.

Educatieve Agenda Limburg

Ik ben programmaleider van de Educatieve Agenda Limburg, de EAL. De EAL is een duurzame kennisinfrastructuur waarin alle partners in de Limburgse onderwijsketen vanuit hun individuele verantwoordelijkheid werken aan gezamenlijke maatschappelijke uitdagingen in het Limburgse onderwijs. Samen leren wat werkt in onderwijsverbetering. Het is een initiatief van Universiteit Maastricht, Open Universiteit, Zuyd Hogeschool, Fontys Hogeschool, de Limburgse mbo-instellingen, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, en de Provincie Limburg. Deze samenwerking is uniek in Nederland vanwege het feit dat partners in de gehele onderwijsketen al sinds 2014 betrokken zijn. De EAL heeft een belangrijke rol in het verbinden van partners, en maakt voor Limburg inzichtelijk welke interventies succesvol zijn in het leveren van bijdragen aan de uitdagingen waar het Limburgse onderwijs voor staat, zoals doorstroom en aansluiting op de arbeidsmarkt en kansengelijkheid.

omlteam

Het OML-team door de jaren heen

Een belangrijk onderdeel binnen de EAL is de OnderwijsMonitor Limburg (OML). Hierin worden zowel toetsgegevens over de cognitie van leerlingen als sociaal-emotionele ontwikkeling en sociaal-economische achtergrond samengebracht. Dit doen we in continue dialoog tussen onderzoekers, bestuurders en leraren over welke gegevens van belang zijn en of gemeten wordt wat men wil meten. Voor scholen biedt de OML input voor het gesprek in de school of binnen het bestuur over de onderwijskwaliteit en over hoe het onderwijs verder versterkt kan worden. Ook worden de gegevens benut voor de evaluatie van verschillende projecten, zoals gepersonaliseerd leren, 10-14 onderwijs, reductie van voortijdig schoolverlaten of bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs. Binnen de Universiteit Maastricht zorgt een wisselend team al sinds 2009 voor deze monitor.

aios

Mijn aio’s

Begeleiden van aio’s en management taken

Ik ben ook betrokken bij de promotietrajecten van verschillende aio’s. Ik vind het heel leuk om met aio’s te werken. Ze hebben vaak hele verfrissende ideeën, en het is heel leuk om hen te helpen bij hun ontwikkeling als onderzoeker. Ik werk ook veel met externe aio’s. Zij hebben een reguliere baan buiten de universiteit, bijvoorbeeld leraar, maar werken daarnaast aan hun proefschrift. Zij brengen ook weer nieuwe inzichten mee, vanuit hun eigen praktijk. Dat is voor mij ook weer heel leerzaam. Het is wel een enorme klus voor deze aio’s om een proefschrift te schrijven naast een gewone baan, maar ze zijn vaak erg gemotiveerd. Goede afspraken en flexibiliteit zijn wel heel belangrijk dan.

Binnen de universiteit neem ik ook deel aan commissies of werkgroepen. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de toekomst van het departement, de faculteit of universiteit. Ik was onder andere vice-vakgroepvoorzitter van ons departement en in die rol leerde ik ook veel over strategische afwegingen. Het is niet altijd eenvoudig om besluiten te nemen, omdat vaak veel zaken meespelen. Ik vind het leuk om deze processen te leren snappen en mee te denken wat goede stappen zouden zijn.

Ook was ik voorzitter van de eerste facultaire tenure track commissie. In deze commissie denken we na over wat de criteria moeten zijn waaronder vaste contracten voor universitair docenten worden verleend binnen de faculteit. We geven over de casussen een advies aan de decaan. Binnen de academische wereld is momenteel een ommezwaai gaande waarbij meer aandacht is voor diversiteit in erkennen en waarderen. Natuurlijk gaat zo’n verandering niet zomaar en ook hier geldt weer dat ik veel leer van de afwegingen die er gemaakt moeten worden.

Tot slot neem ik ook deel aan nationale commissies om mee te denken over onderwijsbeleid. Zo ben ik momenteel raadslid van de Onderwijsraad die advies geeft aan het ministerie over onderwijs, van voorschools aanbod tot en met hoger onderwijs. Hiervoor was ik lid van het Platform Perspectief Jongeren dat als maatschappelijke begeleidingscommissie van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) fungeert. Het Platform brengt advies uit aan de Minister over de bevindingen rondom de toepassing van het NP Onderwijs. Ik vind het prachtig dat ik op mijn manier een bijdrage kan leveren aan onderwijsbeleid.

%d bloggers liken dit: