Filmpjes en in de media

Filmpjes die ik gemaakt heb

De overgang van po naar vo. 

Dit is een filmpje van een presentatie die ik gaf op het Ministerie van OCW in september 2019. In deze presentatie bespreek ik de volgende vragen: Wat maakt de overgang van po naar vo zo belangrijk? Hoe zit het met afstroom en opstroom na de overgang? Hoe relateert de overgang aan voortijdig schoolverlaten? Welke andere systemen kennen we in Europa? Welke recente ontwikkelingen zien we in de overgang po-vo?

 

Samenwerking tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk 

Dit is een filmpje van een presentatie die ik gaf op het VELON congres in maart 2018. Ik bespreek waarom de samenwerking tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk zo moeizaam verloopt. Ik laat ook voorbeelden zien van waar het goed werkt. Welke condities zijn nodig voor een duurzame samenwerking tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk?

In de media

2021 – De Limburger: “Acht Limburgse ideeën om de leerachterstanden weg te werken” 
Een stukje over onze gedachten naar aanpakken in het onderwijs om de achterstanden in prestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling door de scholen sluiting aan te pakken (27 januari).

2020 – Trouw: “Woede en onbegrip over sluiting van basisscholen” 
Een interview over mijn gedachten bij de tweede schoolsluiting door de coronacris (15 december).

2020 – Diverse media
Over onderzoek naar de effecten van de lockdown en schoolsluiting op het welbevinden van middelbare scholieren, waar ik samen met Raoul Haenbeukers en Lex Borghans aan werkte met data van de OnderwijsMonitor Limburg:

  • 25 augustus 2020, L1 Limburg Centraal (Televisie), live in de studio (link)
  • 24 augustus 2020, L1 Limburg Centraal (Televisie), opgenomen interview (link)
  • 24 augustus 2020, NOS: “Middelbare scholieren negatiever over kansen eindexamen na Corona”
  • 24 augustus 2020, NRC: “Een derde van scholieren maakt zich zorgen over prestaties door sluiting scholen”
  • 24 augustus 2020, RTL en Trouw: “Studieachterstand en eenzaamheid door sluiting scholen”
  • 24 augustus 2020, NL Times: “High school kids worried about study delays, loneliness due to Covid”
  • 24 augustus 2020, NOS: “Scholieren somberder over slagingskansen”
  • 24 augustus 2020, De Telegraaf: “Studieachterstand en eenzaamheid door sluiting scholen” (p1), en “Vmbo-ers zijn hard getroffen” (p4).”
  • 24 augustus 2020, BNR Radio, live interview
  • 19 augustus 2020, De Limburger: “Gemengde gevoelens over lockdown bij scholieren Limburg

2020 – Lokalklick: “Project Junco gestarted: Untersuchung Jugendlicher in der Corona-Krise
Een stukje over onderzoek naar de ervaringen van jongeren met de Coronacrisis in de euregio, met Mark Levels, Michael Weigand, Dirk Baier en Lothar Janssen (9 juli).

2020 – De Limburger: “Kansenongelijkheid: achtstegroepers van basisscholen Parkstad en Noord-Limburg krijgen lagere schooladviezen” 
Een stukje over onderzoek naar de relatie tussen sociaal-economische achtergrond en schooladviezen in Limburg, waar ik samen met Ron Diris en Lex Borghans aan werk met data van de OnderwijsMonitor Limburg (19 februari).

2019 – De Limburger: “Wie sjoen os Twitter is”
Een stukje over een onderzoek naar Twittergebruik van Limburgers waaraan ik samen met Giulia Piccilo, Paul Bokern en Poramapa Poonpakdee werkte (19 september).

2019 – NRC: “Niets is superieur bij het schooladvies” 
Een stukje over onderzoek samen met Eva Feron, Bas Ter Weel, Ron Diris en Lex Borghans over de relatie tussen de eindtoets basisonderwijs en het schooladvies van de leraar.

2018 – De Limburger: “Houd de jongeren langer vast”
Een stukje over onderzoek samen met Ron Diris naar voortijdig schoolverlaten (24 december).

2018 – De Limburger: “Limburg mist miljoenen aan onderwijsgeld”
Een stukje over onderzoek samen met Lex Borghand en Ron Diris naar de verdeling van achterstandsgelden (15 maart).

2016 – CityMagazine Maastricht: “Academici leren eigen faculteit van binnen en buiten kennen”
Een interview over een leiderschapsprogramma van mijn faculteit (SBE) waar ik aan deelnam (p22) (december).

2016 – Diverse media
Een stukje over de plannen van platform2032 voor een nieuw curriculum in het onderwijs:

2015 – De Limburger: “Schooladvies bepaalt”
Een (ingezonden) stukje samen met Lex Borghans over schooladvies versus de eindtoets basisonderwijs (14 april).

2014 – El Diablo: “El cansancio durante el examen lastra los resultados de Espana en la prueba PISA”
Een stukje over onderzoek samen met Lex Borghans naar het uiteenrafelen van een toetsscore in cognitieve en non-cognitieve factoren (22 oktober).

2014 – De Limburger: “Slimmer en gelukkiger”
Een stuk over het nieuwe Kennis-As project De Educatieve Agenda Limburg (21 juni).

2012 – Econjeff: “Paper Borghans and Schils”
Een stukje op de blog van Jeffrey Smith over onderzoek samen met Lex Borghans naar het uiteenrafelen van een toetsscore in cognitieve en non-cognitieve factoren (28 juli).

2011 – Economic Logic: “Unskilled workers stay unskilled”
Een stukje over een onderzoek dat ik samen met Didier Fouarge en Andries de Grip deed naar de trainingsparticipatie van laagopgeleide werknemers (25 januari).

2009 – Het Algemeen Dagblad: “FNV voert een achterhoedegevecht”
Een stukje over verandering van de pensioenleeftijd (27 maart).

2009 – Het Algemeen Dagblad: “Van werk naar werk gaat niet vanzelf”
Een stukje over veranderingen op de arbeidsmarkt (15 januari).

2008 – Het Nederlands Dagblad: “Vrijwilligerswerk onder druk door kabinetsbeleid”
Over een artikel dat ik samen met Ronald Dekker en Didier Fouarge schreef over maatschappelijke participatie (28 juni).

2007 – Diverse media
Over mijn onderzoek naar ontslagbescherming in Nederland en verschillen met andere landen:

2007 – Trends: “Hoe goed is het wonen en werken in Belgie?”
Een stukje over een onderzoeksproject naar de vergelijking van systemen van werkloosheidsverzekeringen waar ik aan meewerkte (15 maart).

2005 – Diverse media
Over mijn promotie-onderzoek naar vervroegde uittreding van ouderen:

1998 – Kub ter Visie: “Het zal je kind maar wezen 
Een artikel over een onderzoeksproject van de Wetenschapswinkel naar de preventie van kinderarbeid waaraan ik meewerkte voor mijn afstuderen.

Volg me op Twitter

%d bloggers liken dit: