In de media

Soms kom ik met onderzoek dat ik met ons team doe in de media. Hieronder een overzicht.

nieuwsuur_221221

2022 | Financieel Dagblad| De coronaklap dreunt steeds harder door in de klas, ondanks extra geld. Over de gevolgen van corona bij leerlingen. 24 november 2022.

2022 | NRC | Op kamp met groep 8: ‘wie als eerste slaapt, wordt geprankt’. Over kansenongelijkheid in het onderwijs. 18 juli 2022. [naar artikel]

2022 | Observant | Tweetaligheid verwaarlozen is zonde. Over ons onderzoek naar dialect en schoolprestaties. 13 juli 2022. [naar artikel]

2022 | Science Guide | Verhalen over werkdruk maken het onderwijs onaantrekkelijk. Naar aanleiding van onze talkshow van Studium Generale Maastricht over kansenongelijkheid in het onderwijs. 7 juni 2022. [talkshow terugkijken] [naar artikel]

2022 | Limburger | Kinderen die dialect spreken, scoren hoger bij Cito toets begrijpend lezen. Over ons onderzoek naar dialect en schoolprestaties. 28 april 28 2022. [naar artikel]

2022 | L1 Limburg | Slechte taal- en rekenvaardigheid: ‘Corona laat sporen na’. Over Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie.14 april 2022. [naar artikel]

2022 | NRC | Het wordt geen Einstein, zegt de vader van Maureen. Over kansenongelijkheid in het onderwijs, 1 april 2022. [naar artikel]

2022 | Trouw | Commissie: scholen moeten altijd open blijven, óók als er een virus rondwaart. Over ons advies vanuit het Platform Perspectief Jongeren aan de Minister. 5 januari 2022. [naar artikel]

2022 | Algemeen Dagblad | Adviescommissie: houd scholen te allen tijden open. Over ons advies vanuit het Platform Perspectief Jongeren aan de Minister. 4 januari 2022. [naar artikel]

2021 | Nieuwsuur (TV) | Mentale welzijn scholieren onder druk: ‘Ze worden apathisch’. Over ons onderzoek naar sociaal-emotionele gevolgen van de coronacrisis voor middelbare scholieren, 22 december 2021 [naar uitzending] [naar artikel nos.nl]

2021 | Limburger | Hoogleraar en jeugdpsychiater over onderwijs in coronatijd. Een dubbelinterview met over de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren, 28 augustus 2021. [naar artikel]

2021 | NRC | Universitair diploma is niet voor ieder slim kind weggelegd. Over ongelijkheid in het onderwijs 6 juli 2021. [naar artikel]

2021 | L1 De Stemming (radio) | Leerachterstanden door Corona. Over de gevolgen van de coronacrisis op jongeren en over mijn oratie, 30 mei 2021.

2021 | Limburger | Leerachterstand in onderwijs na coronajaar: Echte probleem is het lerarentekort. Over het nationaal programma onderwijs en het lerarentekort. 22 mei 2021. [naar artikel]

2021 | Limburger | Corona heeft meer impact op Limburgse tieners dan op Duitse. Over ons onderzoek  naar euregionale verschillen in de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren, 22 mei 2021. [naar artikel]

2021 | Science Guide | Onderwijssector heeft nog te weinig grip op vaardigheden studenten. Over mijn oratie. 19 mei 2021. [naar artikel]

2021 | L1 (radio) | Nationaal Programma Onderwijs over het nationaal programma onderwijs en hoe Limburgse scholen dat gaan aanpakken, 11 mei 2021.

2021 | Limburger | Acht Limburgse ideeën om de leerachterstanden weg te werken. Over onze gedachten naar aanpakken in het onderwijs om de achterstanden in prestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling door de scholen sluiting aan te pakken, 27 januari 2021. [naar artikel]

2021 | UMagazine | Goed onderwijs door Educatieve Agenda Limburg. Over de samenwerking in de onderwijsketen die we in Limburg hebben opgezet, 7 april 2021 [naar artikel]

2020 | Trouw | Woede en onbegrip over sluiting van basisscholen. Een interview over mijn gedachten bij de tweede schoolsluiting door de coronacris, 15 december 2020. [naar artikel]

2020 | Algemeen Dagblad | Slimme leerling met plusklas op basisschool haalt vaker in één keer vwo . Over ons onderzoek naar langetermijneffecten van plusklasssen voor (hoog)begaafde kinderen, 11 oktober 2020. [naar artikel]

2020 | Diverse media | Over ons onderzoek naar de effecten van de lockdown en schoolsluiting op het welbevinden van middelbare scholieren.

 • L1 Limburg Centraal (TV) | 25 augustus 2020 [naar uitzending]
 • L1 Limburg Centraal (TV) | 24 augustus 2020 [naar uitzending]
 • NOS | Middelbare scholieren negatiever over kansen eindexamen na Corona, 24 augustus 2020.  [naar artikel]
 • NRC | Een derde van scholieren maakt zich zorgen over prestaties door sluiting scholen, 24 augustus 2020. [naar artikel]
 • RTL en Trouw | Studieachterstand en eenzaamheid door sluiting scholen, 24 augustus 2020. [naar artikel]
 • NL Times | High school kids worried about study delays, loneliness due to Covid, 24 augustus 2020. [naar artikel]
 • NOS | Scholieren somberder over slagingskansen, 24 augustus 2020. [naar artikel]
 • De Telegraaf | Studieachterstand en eenzaamheid door sluiting scholen (p1), Vmbo-ers zijn hard getroffen (p4), 24 augustus 2020. [naar artikel-1] [naar artikel-2]
 • BNR Radio | 24 augustus 2020. [naar uitzending]
 • Limburger | Gemengde gevoelens over lockdown bij scholieren Limburg, 19 augustus 2020. [naar artikel]

2020 | Lokalklick | Project Junco gestarted: Untersuchung Jugendlicher in der Corona-Krise. Over ons onderzoek naar de ervaringen van jongeren met de coronacrisis in de euregio, 9 juli 2020. [naar artikel]

2020 | Limburger | Kansenongelijkheid: achtstegroepers van basisscholen Parkstad en Noord-Limburg krijgen lagere schooladviezen. Over ons onderzoek naar de relatie tussen sociaal-economische achtergrond en schooladviezen in Limburg, 19 februari 2020. [naar artikel]

2019 | Limburger | Wie sjoen os Twitter is. Over ons onderzoek naar Twittergebruik van Limburgers , 19 september 2019. [naar artikel]

2019 | NRC | Niets is superieur bij het schooladvies. Over ons onderzoek naar de relatie tussen de eindtoets basisonderwijs en het schooladvies van de leraar, 2 april 2019.

2018 | Limburger | Houd de jongeren langer vast. Over ons onderzoek naar voortijdig schoolverlaten in Zuid-Limburg, 24 december 2018. [naar artikel]

2018 | Limburger | Limburg mist miljoenen aan onderwijsgeld. Over ons onderzoek naar de verdeling van achterstandsgelden, 15 maart 2018. [naar artikel]

2016 | CityMagazine Maastricht | Academici leren eigen faculteit van binnen en buiten kennen. Interview over een leiderschapsprogramma (fast forward) van mijn faculteit (SBE) waar ik aan deelnam (p22), december 2016. [naar artikel]

2016 | Diverse media | Over de plannen van platform2032 voor een nieuw curriculum in het onderwijs.

 • Didactief | Wat moeten we met onderwijs2032, maart 2016. [naar artikel]
 • Observant | Eén ideel curriculum voor leerlingen? Dat is een lastige puzzel, 28 januari 2016.  [naar artikel]
 • NRC | Wat moeten kinderen nou echt leren op school?, 25 januari 2016. [naar artikel]

2015 | Limburger | Schooladvies bepaalt. Over het schooladvies versus de eindtoets basisonderwijs, 14 april 2015. [naar artikel]

2014 | El Diaro | El cansancio durante el examen lastra los resultados de Espana en la prueba PISA.
Over ons onderzoek naar het uiteenrafelen van een toetsscore in cognitieve en non-cognitieve factoren, 22 oktober 2014. [naar artikel]

2014 | Limburger | Slimmer en gelukkiger. Over het nieuwe Kennis-As project De Educatieve Agenda Limburg, 21 juni 2014. [naar artikel]

2012 | Econjeff | Paper Borghans and Schils. Over ons onderzoek naar het uiteenrafelen van een toetsscore in cognitieve en non-cognitieve factoren, 28 juli 2012. [naar artikel]

2011 | Economic Logic | Unskilled workers stay unskilled. Over ons onderzoek naar de trainingsparticipatie van laagopgeleide werknemers, 25 januari 2011. [naar artikel]

2009 | Algemeen Dagblad | FNV voert een achterhoedegevecht. Over verandering van de pensioenleeftijd, 27 maart 2009. [naar artikel]

2009 | Algemeen Dagblad | Van werk naar werk gaat niet vanzelf. Over veranderingen op de arbeidsmarkt, 15 januari 2009. [naar artikel]

2008 | Nederlands Dagblad | Vrijwilligerswerk onder druk door kabinetsbeleid. Over ons onderzoek naar maatschappelijke participatie, 28 juni 2008. [naar artikel]

2007 | Diverse media | Over ons onderzoek naar ontslagbescherming in Nederland en verschillen met andere landen.

 • De Staatscourant | Onder economen is discussie ontslagrecht niet gesloten, 11 december 2007. [naar artikel]
 • Algemeen Dagblad | Oudere als eerste de klos bij ontslag, 21 juli 2007. [naar artikel]
 • Financieele Dagblad | Ontslag in Nederlands is vooral veel gedoe, 18 juni 2007.  [naar artikel]

2007 | Trends | Hoe goed is het wonen en werken in Belgie?. Over ons onderzoek naar de vergelijking van systemen van werkloosheidsverzekeringen, 15 maart 2007. [naar artikel]

2005 | Diverse media | Over mijn promotie-onderzoek naar vervroegde uittreding van ouderen.

 • Nederlands Dagblad | Bedrijven  hebben wegwerpcultuur, 28 december 2005. [naar artikel]
 • Trouw | Langer werken dankzij training, 14 december 2005. [naar artikel]
 • Nederlands Juridisch Dagblad | Prepensioen: investeren ouderen noodzakelijk, 8 december 2005. [naar artikel]
 • Binnenlands Bestuur | Zwitserlevengevoel, december 2005. [naar artikel]

1998 | Kub ter Visie | Het zal je kind maar wezen. Over mijn afstudeeronderzoek naar de preventie van kinderarbeid. [naar artikel]

%d bloggers liken dit: