Over mij

profiel3

Foto: Jeska Los.

Onderwijseconomie

Ik ben onderwijseconoom. Dit betekent dat ik vanuit een economisch perspectief naar vraagstukken in het onderwijs kijk. Economen maken gebruik van theoretische modellen waarmee ze de werkelijkheid eerst simplificeren om mechanismen achter gedrag te snappen en de juiste prikkels te kunnen vaststellen. Daarnaast maken economen gebruik van robuuste meettechnieken bij de analyse van data. Ik wil bijdragen aan het maken van goede keuzes in het onderwijs, zodat we kinderen het onderwijs kunnen geven dat aansluit bij hun talenten en behoeften, maar ook onderwijs dat aansluit bij de volgende fase in hun leven. Dat kan een vervolgopleiding zijn, of de arbeidsmarkt. Startpunt voor mij is de gedachte dat we het onderwijs alleen kunnen verbeteren door een goede, en structurele, samenwerking tussen onderwijsveld, onderwijsbeleid en verschillende disciplines binnen het onderwijsonderzoek. Door gezamenlijk vanuit deze verschillende perspectieven naar een onderwijsvraagstuk te kijken, krijgen we een meer compleet beeld van wat precies het probleem is, welke oplossingen er mogelijk zijn en wat er nu echt werkt. Een goede samenwerking tussen onderwijsveld en onderwijsonderzoek moet leiden tot onderzoek dat aansluit bij de onderwijspraktijk maar dat ook wetenschappelijk gewaarborgd is. Alleen op deze manier kan het onderwijs worden verbeterd op een evidence-based manier.

blogtoets

Mijn onderzoek

Er staan een aantal thema’s centraal in mijn onderzoek.
Zo ben ik bijvoorbeeld geïnteresseerd in de rol en de beperkingen van het gebruik van toetsen in het onderwijs. Welke verschillen zien we tussen beoordeling van leerlingprestaties op basis van toetsen of op basis van de meer subjectieve beoordeling door leraren? Ik ben daarnaast zeer geïnteresseerd in andere factoren die een belangrijke rol spelen voor een goede ontwikkeling van leerlingen, zoals verwachtingen van leerlingen, ouders en leraren, en sociaal-emotionele vaardigheden. In hoeverre spelen verwachtingen en sociaal-emotionele vaardigheden een rol bij toetsen of de prestatiebeoordeling door leraren? Welke sociaal-emotionele vaardigheden zijn belangrijk en hoe kunnen we deze beoordelen? Wat maakt het verschil tussen “goed” en “zeer goed” op een bepaalde vaardigheid? Welke instrumenten hebben leraren nodig om zijn of haar subjectieve beoordeling van de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen te objectiveren? Ook ben ik geïnteresseerd in de identificatie en ondersteuning van begaafde leerlingen. Op welke signalen moet de omgeving letten? Welke programma’s werken voor begaafde leerlingen en hoe kunnen deze het beste opgezet worden? Tot slot ben ik geïnteresseerd in verschillen in al deze onderwerpen tussen bepaalde groepen leerlingen. Daarbij kijk ik met name naar verschillen tussen leerlingen met een verschillende sociaal-economische achtergrond, en naar verschillen tussen jongens en meisjes. Meer kennis hierover helpt bijdragen aan meer kansengelijkheid in het onderwijs.

me photographer

Ook wil ik nog wel eens wat tekenen.

Fotografie

Als ik niet aan het werk ben, loop ik regelmatig rond met een fotocamera. Ik hou ervan om details in me op te nemen en die vast te leggen. In de natuur, maar ook op straat. Ik vind het leuk om de werkelijkheid en mijn fantasie met elkaar te verbinden. Kleur en sfeer zijn daarbij voor mij heel belangrijk.

Op deze website laat ik mezelf daarom niet alleen zien als onderwijseconoom, maar laat ik ook wat foto’s zien die ik gemaakt heb. Meer foto’s zijn te vinden op mijn instagram pagina.

%d bloggers liken dit: